Autoriseret psykolog

Jeg anvender videnskabeligt anerkendte psykologiske metoder og foretager en løbende kvalitetsstyring af mit arbejde gennem supervision og efteruddannelse. Jeg er uddannet cand. pæd. psych. og har beskæftiget mig med psykologi indenfor forskellige områder i mere end 20 år som underviser, PPR psykolog, klinisk psykolog, foredragsholder, projektpsykolog og som privatpraktiserende.

Jeg har bla.
arbejdet med:

 • Forandringsprocesser og læringsprocesser individuelt og i grupper/organisationer
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning
 • Individuel terapi
 • Par- og familieterapi
 • Supervision
 • Psykologisk undersøgelses- og udredningsarbejde – kognitivt og personlighedsmæssigt af voksne og børn
 • Foredrag og undervisning
 • Udviklingsarbejder indenfor skoler og institutioner
 • Konfliktløsning og samarbejde
 • Projektarbejde og udvikling
 • Stresshåndtering

Jeg har bl.a. kurser
og efterudd. indenfor:

 • Kognitiv terapi
 • CFT - Compassion Focused Therapy, som er 3.je bølge af kognitiv terapi
 • Hypnose
 • Imagoterapi (parterapi)
 • Konfliktløsning og kommunikation
 • Konsultative metoder
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Intervention
 • Familieterapi
 • Organisationspsykologi
 • Psykologen som konsulent
 • Personaleadministration
Jeg arbejder ud fra systemisk tænkning med fokus på ressourcer og med anerkendende tilgange.

medtoderne
kan være:

 • Kognitive, som giver indsigt i egen tænkning og forestillinger – og der kan forekomme opgaver til løsning mellem samtalerne.
 • Psykodynamiske, som tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse, begivenheder, motiver og behov for at skabe indsigt.
 • Hypnose, som kan anvendes i forbindelse med terapeutiske forløb eller til behandling af fobier, rygestop eller forskellige former for angst.
Valget af metode afpasses altid efter den enkelte klients behov.