Individuel terapi á 50 min.................
kr. 950
Grupper 2 eller flere á 50 min...........
kr.1300
Familieterapi á 90 min..................
kr. 1500
Psykologiske undersøgelser.................
kr. 950,00/time
Hjælp til læsning af erklæringer..........
kr. 950,00/time

Har du en henvisning fra lægen, gælder
sygesikringens takster