som kan være:

 • individuel terapi
 • parterapi
 • familieterapi

eller i forhold til:

 • stress
 • depression
Målet med terapi er at lindre symptomer og få skabt en anden forståelse, som skal være med til at skabe en klarhed, som kan gøre det muligt at tænke, føle og handle på nye og mere konstruktive og livgivende måder. Det kan opleves som en udvikling, der giver mod til at stole på egne kræfter og muligheder og som peger på en styrkelse af ens handlemuligheder. I terapi arbejdes med ressourcer, som skal frigøres, styrkes og udvikles.

PARTERAPI

I parterapi arbejdes med de negative mønstre, der kan præge et forhold, der er kørt fast. Når ønsket om at ændre og holde fast i forholdet er til stede, kan parterapi være en løsning. Der kan arbejdes med ”typiske” mand/kvinde konflikter, kommunikation, behov, følelser og fastlåste mønstre for at få skabt grobund for vækst og udvikling i et fremadrettet perspektiv.

FAMILIETERAPI

I familieterapi tages udgangspunkt i den systemiske terapi, som arbejder med at skabe forandringer indenfor det system af relationer, som familien er en del af. Adfærden hos et medlem påvirker adfærden hos de andre medlemmer og problemet bliver derved noget, der tilhører familiens indbyrdes samspil og forhold og ikke noget den enkelte har som en ”fejl”. Forandringer hos én person sætter på samme måde forandringer i gang hos de andre personer og er dermed til at ændre den måde, familien er sammen på. Fokus er ressourcer og løsninger via nye tanker og refleksioner hos deltagerne.

STRESS

Stress er næsten blevet et livsvilkår i vores moderne fortravlede hverdag. En smule stress kan være med til at få os til at yde det ypperste, men når det bliver for meget og vi mærkes af det på krop og sjæl, kan det blive nødvendigt at få hjælp til at håndtere stressen, eller få bearbejdet følgerne af den. Stress er en reaktion på overbelastning f.eks. ved jobbet som følge af:
 • manglende indflydelse
 • manglende informationer
 • konflikter
 • mobning
 • trusler
 • manglende anerkendelse
 • manglende social støtte
 • og symptomerne kan være:
 • træthed
 • hukommelsesbesvær
 • koncentrationsbesvær
 • søvnbesvær
 • lav selvfølelse
 • ulyst
 • følelsesmæssig udmattelse
 • depression
 • anspændthed

DEPRESSION

Depression er noget, der kan ramme alle - både kvinder og mænd. Statistisk set rammes dog dobbelt så mange kvinder som mænd. Hvornår er der tale om en egentlig depression og ikke bare en normal reaktion på en unormal situation, hvor man bliver trist og ked af det? Hvis oplevelsen af tristhed og forstemthed bliver tyngende og mere vedvarende over tid, kan der være tale om en depression og symptomerne kan være:
 • manglende glæde og interesse i noget, der plejer at være godt for én
 • uoverkommeligheds følelse og træthed
 • manglende koncentrationsevne
 • uro og manglende beslutningsevne
 • sortsyn
 • hæmning
 • nedsat selvværdsfølelse
 • appetit- og vægtændringer
 • ændret stemningsleje
Graden af depression kan være forskellig og der kan være tale om sideløbende medicinsk behandling hos praktiserende læge. Behandlingen går ud på at forebygge depressive handlings-mønstre, bryde den onde cirkel af negative, hæmmende og deprimerede tanker ved at fokusere på konstruktive måder at tænke på og ved at træne og opbygge et bedre selvværd.