Vi er forskellige som mennesker og med forskellige temperamenter, derfor er vores reaktioner i forskellige situationer også forskellige. Men hvis ens selvværd er lavt, kan man opleve at være begrænset i sin selvudfoldelse og det kan være ødelæggende for ens liv, hvis man ønsker det anderledes. Reaktionerne kan være nervøsitet, aggressivitet eller angst, når man føler sig truet. Ens adfærd kan blive overdreven underdanig, selvudslettende eller stærkt aggressiv. Reaktionerne kan dække over et lavt selvværd, som kan indeholde elementer af:
 • negativ selvopfattelse
 • selvfordømmelse
 • nedvurdering af én selv
 • manglende tro på at man har ret til noget godt i livet
 • usikkerhed
 • kritiske og uvenlige tanker vendt mod én selv
Behandlingen sigter mod at afdække en forståelse af, hvordan det lave selvværd er blevet udviklet og hvordan det er blevet fastholdt i stedet for, at der er blevet udviklet et positivt selvværd. I behandlingen arbejdes på, at de gamle negative overbevisninger skal erstattes med nye, bedre og realistiske alternative tanker og perspektiver på selvet.

Oplæg - foredrag

Da man sjældent laver sig grundlæggende om i forbifarten, kan et foredrag være en appetitvækker eller en ny indgangsvinkel til at anskue forandringsprocesser på. Et foredrag kan også være indgangen til et samarbejde, hvor jeg kan være konsulent i lærings- forandrings- eller omstillingsprocesser. Arten og omfanget af et foredrag eller oplæg aftales individuelt, men kan f.eks. være inden for områder som:
 • højt begavede børn
 • kommunikation
 • læring
 • stress
 • samarbejde
 • konflikthåndtering
 • mobning
 • teamudvikling
 • urolige børn
 • den konsultative metode
 • relationskompetence
 • forældresamarbejde
 • opdragelse
 • den svære samtale