Børn

En psykologisk undersøgelse kan være med til at afdække og give en bredere forståelse af et barns intellektuelle, følelsesmæssige, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder; og en sådan forståelse kan være med til at give bedre handlemuligheder i forhold til barnets vanskeligheder.

Som særligt område arbejder jeg med højtbegavede børn, som er et område, der i disse år er kommet mere i fokus. Jeg tilbyder undersøgelse, test, støtte og vejledning i forhold til disse børns særlige problemer. Højtbegavede børn kan have en adfærd, der gør, at det kan være vanskeligt for lærere og pædagoger (og forældre) at få øje på, hvori vanskelighederne reelt består. En fejlagtig tolkning af en given adfærd gør det vanskeligt at hjælpe barnet i en bedre retning. De vanskeligheder højt begavede børn kan have, bør tages lige så alvorligt som alle andre vanskeligheder. Jeg har i den forbindelse deltaget i radiointerviews, i avisartikler og har holdt foredrag om emnet og har været supervisor i en forening for højt begavede børn.

Voksne

En psykologisk undersøgelse af voksne kan bestå af såvel en kognitiv som personlighedsmæssig afdækning af funktionsniveau. Opgaven løses ud fra beskrivelse og problemformulering fra opdragsgiveren.